* מספר תעודת הזהות שלכם היא שם המשתמש שלכם באפליקציה
* במידה וקיבלתם הודעה "המספר המזהה שהוזן לא קיים במערכת" יש להוריד את ה 0 בתחילת מספר תעודת הזהות אם הבעיה ממשיכה נא לפנות למזכירות